Мужская футболка Björkvin - купить в магазине брендовой обуви, модной одежды и стильных аксессуаров 2015 Brandway. Доставка по Киеву и Украине.

Больше изображений

  • Мужская футболка Björkvin - купить в магазине брендовой обуви, модной одежды и стильных аксессуаров 2015 Brandway. Доставка по Киеву и Украине.
  • Мужская футболка Björkvin - купить в магазине брендовой обуви, модной одежды и стильных аксессуаров 2015 Brandway. Доставка по Киеву и Украине.
  • Мужская футболка Björkvin - купить в магазине брендовой обуви, модной одежды и стильных аксессуаров 2015 Brandway. Доставка по Киеву и Украине.

Мужская футболка Björkvin

Доступность: Есть в наличии

411 грн.

Мужская футболка Björkvin


Поставка товаров со статусом "Доставка 10-15 дней" осуществляется по предоплате (возможно подписание клиентского соглашения).

* Обязательные поля

411 грн.
Отзывы
Reviews

Подробности

Бренд Björkvin созданный в 2005 году двумя дизайнерами это яркий молодежный бренд в коллекции которого входят практически все виды молодежной одежды.

Эксклюзивные товары ВЫСОКОГО качества с доставкой по Киеву и Украине.

Брендовая обувь, модная одежда и стильные аксессуары 2015.

Действует система лояльности и СКИДКИ

Дополнительная информация

Артикул: BMTS003
Цвет Салатовый
Бренды Björkvin

 Договір про надання послуг № __________

  м. Київ                                                                                         «___» ___________  2015р.

ФОП  ____________________, ідентифікаційний № ___________   (далі – Виконавець) ,з однієї сторони,та Громадянин _________________,(далі – Замовник), з другого боку (далі разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона),уклали цей договір наступне: 

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Виконавець зобов’язується за завданням Замовника протягом визначеного в  Договорі строку надати за плату наступні послуги(надалі іменується – послуги); _________________________________________________ , а Замовник зобов’язується оплачувати надані послуги.

1.2. Детальна інформація щодо послуг, які надаються цим Договором, містяться в Додатку № 1 до цього Договору,  та визначається у завданні Замовника,

1.3. Завдання  надається  Замовником  Виконавцю шляхом ________________ протягом трьох календарних  днів з моменту укладення цього Договору.,

1.4. Виконавець зобов’язується негайно після виявлення обставин, що тягнуть неможливість виконання цього Договору, призупинити виконання Договору, повідомити Замовнику  про це і протягом п’яти календарних днів з моменту направлення Замовнику повідомлення чекати його вказівок. У разі неотримання вказівок Замовника в зазначений термін Виконавець має право відмовитись від виконання Договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1.Вартість виконання послуги узгоджується Сторонами та вказується в протоколі погодження договірної ціни (Додаток №1 до даного Договору).

2.2. До початку  виконання послуги, Замовник сплачує Виконавцю аванс у розмірі 70 (сімдесят) відсотків від вартості робіт (Додаток 1).

2.3. Після успішного виконання послуги   Замовник сплачує Виконавцю решту коштів 30 (тридцять) відсотків (Додаток 1), після сплати цих коштів Замовник та Виконавець підписують Акт виконання робіт.

2.4. Днем сплати Замовником вартості послуги по Договору вважається день фактичної передачі коштів  Виконавцю.

2.5. Виконавець є платником єдиного податку.

2.6. Замовник є платником з фізичних осіб.

3. Порядок здачі і приймання робіт

3.1. Передача робіт Замовнику  засвідчується складанням та підписанням відповідного Акту здачі-приймання робіт.

3.2. Підписаний Акт здачі-приймання робіт є підтвердженням повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

3.4. Загальний строк виконання робіт по Договору –  15-30  (календарних днів), при умові виконання Замовником  пунктів  1.2. та 2.2 даного Договору.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

5. Строк дії договору та порядок його розірвання

5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами. Строк дії Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами і діє до _____________ 2015 року , але в будь якому разі до повного виконання обов’язків Сторонами що виникли протягом терміну дії даного Договору.

5.2. До виконання робіт Виконавець приступає виключно після виконання Замовником п.2.2 даного Договору, та надання ним  завдання згідно п.1.2 даного Договору

5.3. Дострокове припинення дії цього Договору в односторонньому порядку не допускається.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Всі суперечки, які можуть виникнути під час виконання даного Договору в першу чергу будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Всі не вирішені шляхом переговорів спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного договору або в зв’язку з ним, в тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в судовому порядку.

7. Інші умови

 7.1. Цей Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони. Сторони заявляють і підтверджують, що цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами предмету, умов та термінології цього Договору і що на момент його підписання Сторонами досягнута згода щодо всіх умов, які є істотними для цього Договору.

7.2. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору здійснюються тільки у письмовій формі та визнаються невід’ємною частиною Договору з моменту їх підписання уповноваженими представниками обох Сторін. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність їх реквізитів, вказаних ними у цьому Договорі. Шляхом підписання Замовником (уповноваженою особою Замовника) даного Договору Замовник підтверджує факт роз’яснення йому Виконавцем умов Договору, в тому числі порядок визначення вартості робіт, норм чинного законодавства України, що регулює правовідносини між Сторонами, що виникли з даного Договору.

7.4. Шляхом підписання Замовником даного Договору Замовник підтверджує факт згоди з усіма умовами Договору, в тому числі порядком визначення вартості робіт.

7.5. Шляхом підписання даного Договору Сторони підтверджують, що Договір укладено на підставі їх вільного волевиявлення з урахуванням вимог чинного законодавства України, вимог розумності та справедливості.

8. Юридичні адреси та реквізити сторін  

Виконавець

 ФОП (фізична особа підприємець)

 

Замовник

 Громадянин

 

 

 

 


Додаток 1

Протокол погодження договірної ціни до договору доручення

№___ від  «___» ___________  2015р.

м.Киів                                                                                                    «___» ___________  2015р. 

Ми, Виконавець ____________________, з однієї сторони, та Замовник____________________з іншої сторони дійшли згоди про розмір договірної ціни за проведення робіт. Сторони домовились, що загальна сума Договору становить 2 700 грн.,(дві тисячі сімсот гривень 00 копійок) без ПДВ. Сторонами погоджено, що Виконавцем в рамках договору на підставі завдання Замовника, повинні бути виконані роботи а Замовником ці роботи мають бути сплачені в відповідності до п.2.2 та п.2.3 Договору

Найменування

Розмір передоплати

Дата передоплати

Розмір післяплати

Загальна ціна

Строк виконання

1

 

Christian Louboutin Pigalle

 

1 890 гривень

 

01.01.2015

 

810 гривень

 

2 700 гривень

 

15–30 календарних   днів

 

 

 

Виконавець: __________                                                                                      Замовник:__________

 

Завдання на замовлення

Артикул

Розмір

Додаткова інформація

 

1

 

BWSs053

 

37 – (23.5 сантиметри)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примітка: колір виробу на фотографії може відрізнятися від кольору фактичного товару, що пов'язано з спотворенням кольору монітором, налаштуваннями фотоапаратури та іншими факторами.

 

 

 «___» ___________  2015р.                                                                                                  Замовник:__________

Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах

Мужская футболка Björkvin

Мужская футболка Björkvin

411 грн.
Мужская футболка Björkvin

Мужская футболка Björkvin

411 грн.
Мужская футболка Björkvin

Мужская футболка Björkvin

411 грн.
Мужская футболка Björkvin

Мужская футболка Björkvin

411 грн.
Мужская футболка Björkvin

Мужская футболка Björkvin

411 грн.
     

Будь в курсе всех наших акций  и распродаж

Рассылка

Зарегистрируйся и получи постоянную скидку 5%!